Regulamin

REGULAMIN

I. WARUNKI OGÓLNE

Internetowy Sklep Taurus Music, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem skleptaurus.pl  umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Sklep TaurusMusic  jest prowadzony przez firmę:

"Taurus Music" Barbara Klimkiewicz

ul.Wólczańska 109 m 1

90-521 Łódź

Nip: 7732208100

Regon: 101572971

Adres do korespondencji:

"Taurus Music" Barbara Klimkiewicz

ul.Wólczańska 109 m 1

90-521 Łódź

tel. : 696449287

e-mail: info@skleptaurus.pl

Zakup w sklepie internetowym  Taurus Music oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

Dane produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zależy to od producenta. Nie jesteśmy w stanie fizycznie sprawdzić wszystkich wysyłanych produktów. Dołożymy jednak wszelskich starań by być dla Państwa jak najlepszym wspraciem. 

Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę. Zamówienia złożone w dni powszednie są rozpatrywane na bieżąco, w soboty, niedzielę i święta będą rozpatrywane w godzinach rannych następnego dnia roboczego.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia w “TaurusMusic”Barbara Klimkiewicz  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

 “TaurusMusic”Barbara Klimkiewicz zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym  “TaurusMusic”są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

Oferta Sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zakupów w Sklepie mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.

“TaurusMusic”Barbara Klimkiewicz wystawia rachunek za zakupiony towar.

Osoba fizyczna składająca zamówienie powinna mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

III. zasady PŁATNOŚCI I przesyłki:

 Zamówione towary dostarczane są na koszt Klienta. Wysokość opłaty zależy od zawartości zamówienia, wybranego dostawcy oraz metody płatności. Opłata jest podana w odpowiednim miejscu formularza zamówienia i dotyczy wysyłki na terytorium Polski.

Należność za zamówiony towar Klient płaci przedpłatą na konto bankowe Sprzedającego lub za pomocą systemu płatności elektronicznych. Nieuregulowanie płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia jest jednoznaczne z rezygnacją z tego zamówienia.

Towar wysyłany jest na terenie Polski a pośrednictwem Poczty Polskiej , firmy kurierskiej lub poprzez pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Zalecamy zakup kilku produktów w jednym koszyku, by uniknąć powielania kosztów transportu. Nie możemy grupować dwóch osobnych zamówień dlatego koszty wysyłki są doliczane do każdego zamówienia osobno.

Towar do wysyłki jest odpowiednio opakowany i zabezpieczony.

Prosimy o sprawdzenie przy otrzymaniu przesyłki, czy nie została naruszona podczas transportu.

Dostępne sposoby i ceny wysyłki oraz  metody płatności

iv. Stan realizacji zamówienia i przesyłki

Możesz na bieżąco sprawdzić status realizacji zamówienia:

Jeśli podczas zamówienia założyłeś konto - status sprawdzisz po zalogowaniu się.

Jeśli nie zakładałeś konta - sprawdź bez logowania stan realizacji zamówienia.

(podając numer zamówienia oraz swój e-mail)

VI. Zwroty i reklamacje

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Sprzedający w Sklepie umożliwia odstąpienie od umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient dostarcza towar na własny koszt do Sprzedającego. Towar nie może posiadać uszkodzeń, widocznych śladów użytkowania oraz powinien być kompletny. Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu, podpisane przez klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać sposób zwrotu należności i wszystkie niezbędne do tego dane (jak np. numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana należność). Zwrot sumy zamówienia (ceny towaru i kosztów przesyłki do Kupującego) nastąpi w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru do Sprzedającego.

W przypadku reklamacji towaru z powodu wad fabrycznych, niezgodności towaru z umową lub uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru do Sprzedającego z załączonym opisem wady i kopią dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej, jeśli została wydana.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym produktem.

Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

VII. Dane osobowe

Wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie wprowadzonych danych przez Firmę “TaurusMusic”Barbara Klimkiewicz  dla celów realizacji zamówienia. Dane te są poufne, chronione i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do usunięcia ich z bazy danych. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., Dz.U. nr 133, poz.883).

VII. Postanowienia końcowe

Sprzedawca dopuszcza możliwość odmiennego uregulowania wzajemnych stosunków prawnych Stron każdej umowy sprzedaży pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07.02.2014 r.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie  www.taurusmusic.pl  Zamówienia złożone przed zmianą niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

OpenCart Taurus Music © 2018